• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

ارسال اس ام اس

ارسال اس ام اس

ارسال sms

ارسال اس ام اس تبلیغاتی

ارسال sms تبلیغاتی

ارسال پیام تبلیغاتی

ارسال پیام کوتاه

ارسال پیام از طریق پنل شرکتی

ارسال اس ام اس از طریق پنل  شرکتی

ارسال اس ام اس به همراه اول

ارسال اس ام اس به رایتل

ارسال اس ام اس به ایرانسل

ارسال اس ام اس تبلیغاتی ازطریق پنل شرکتی به اپراتورهای همراه اول ایرانسل ورایتل یکی ازراههای مهم تبلیغ کارکارفرمایان میباشد که توسط گروه تبلیغ کاران صورت میپذیرد

ارسال پیامک تبلیغاتی اس ام اس تبلیغاتی امروزه برروی موبایلهای همه کاربران مشاهده میشود به نحوی شناساندن کار تعرفه وخدمات کارفرما به بازار هدف خود میباشد

ارسال اس ام اس بسته به تعداد کارکتر ارسالی ازحداقل 160 کارکتر ویا کلمه شروع شده کهیک پیام تبلیغاتی محاسبه میگردد وهرچه تعداد کلمات بهکار برده کمتر باشد اس ام اس هزینه کمتری داشته وبازخورد بهتری جهت خوانده شدن اس ام اس تبلیغاتی دارا میباشد

ارسال اس ام اس تبلیغاتی بداین صورت میباشد کارفرما بسته بهکار خودو صنف ومزایای کاری خود متن رااماده نموده هرچه تعداد کلمات استفاده شده دراس ام اس تبلیغاتی کمتر باشد هزینه محاسبه شده کمتر میباشد متن اماده شده جهت ارسال اس ام اس تبلیغاتی از طریق تلگرام ارسال میشود به گروه تبلیغ کاران مشاوران گروه تبلیغ کاران برحسب تجربه پیشنهاداتی برای بهتر خوانده شدن اس ام اس به کارفرما ارائه میدهند متن کامل شده ازطریق پنل شرکت اس ام اس ارسال میگردد

اس ام اس تبلیغاتی میبایست برای افردا خاصی باتوجه به خدمات کارفرما ارسال گردد گروه تبلیغ کاران دیتابیس کامل وجامعی ازتمامی شمارههای اپراتورهای مختلف دارد که اصناف طبقه بندی شده حتی منطقههای کل تهران طبقه شده وکارفرما مثلا اگر بخواهد به مدیران منطقه خاصی ارسال اس ام اس تبلیغاتی داشته باشد به راحتی ازطریق گروه تبلیغ کاران صورت میپذیرد

اس ام اس کم هزینه بابازخورد بالا جهت خوانده شدن مستلزم برند سازی میباشد از طریق کارفرما بداین صورت کارفرما ابتدا میبایست ازطریق پخش تراکت به روشهای علمی صنف خود ویا خدمات خودرابه بازار هدف منطقه شناسایی نماید جهت معرفی خود بهتراست کارفرما ازمشاوران متعهد وزبده گروه تبلیغ کاران استفاده نماید حتی تبلیغ کاران میتواند تمامی پروسه تبلیغاتی مشتریان خودرابا توجه به تجربه کاری خود زیر نظر داشته باشد پخش تراکت صورت بپذیرد برند سازی جهت بازار هدف صورت بپذیرد وسپس اس ام اس تبلیغاتی ازطریق پنل ارسال شود .

ارسال اس ام اس تبلیغاتی حتی برای افرادی که ارسال پیام تبلیغاتی خودرا بسته اند درگروه تبلیغ کاران به راحتی صورت میپذیرد بداین نحو میباشد میبایست تعداد اس ام اس تبلیغانی بالای 10000 هزار نفر باشد تا گروه ازطریق GMS شرکت مخابرات بتواند ارسال اس ام اس کند .
اس ام اس تبلیغاتی 100% صد در صد ارسال جهت گروههای خاص بازار هدف خاص بنابه درخواست کارفرما درتمامی مناطق تهران به واسطه پنل شرکت صورت میپذیرد .

متقاضیان ارسال اس ام اس تبلیغاتی  باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند :

ارسال اس ام اس 100 % تضمینی
ارسال اس ام اس تبلیغاتی
ارسال پیام تبلیغاتی
ارسال اس ام اس از طریق پنل شرکتی
ارسال  SMSتبلیغاتی
ارسال اس ام اس برای مدیران
ارسال اس ام اس برای ارایشگاهها
ارسال اس ام اس برای اصناف
ارسال اس ام اس جهت مناطق تهران