• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

پخش تراکت دست به دست

پخش تراکت دست به دست

پخش تراکت ایستاده

پخش تراکت دست به دست ، پخش اوراق دست به دست ، بداین صورت میباشدکه تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران نظربه بازار سنجی محدوده میدانی خاصی پیشبینی کرده براساس نوع پخش تراکت پخش کن دست به دست تراکت راپخش میکند . معمولا پخش تراکت دست به دست براساس بازار سنجی مشتری انجام میشود وبرای اصناف خاصی مانند آموزشگاههای زبان خارجی  البسه فروشها جلو فروشگاه تجاری ومانند اینها صورت میپذیرد .

پخش تراکت دست به دست بهاین صورت میباشد تراکت پخش کن محدوده مشخصی برای پخش تعیین میکند که این محدوده توسط کارفرما ویا گروه تبلیغ کاران براساس بازار سنجی مشخص میشود تراکت پخش کن درهمان محدوده میدانی مشخص کار پخش تراکت را انجام میدهد ممکن است پشتیبان تراکت پخش کن حین نظارت برکار تراکت پخش کن بهاین نتیجه برسد که محدوده مشخص شده جهت پخش تراکت باتوجه به تراکم جمعیت مناسب نبوده محدوده پخش تراکت راتغییر دهد . پخش تراکت دست به دست ریسکهایی دارد منجله اینکه معمولا افرادی که تراکت رادریافت میکنند اوراق پخش خوانده نمیشود دورریز زیادی دارد ویا اینکه افراد روی دلسوزی تراکت دریافت میکنند مسافتی طی میکنند تراکت پخش شده راروی زمین می اندازند هنگامی که فروشگاه البسه فروشی تخفیف ویژه روی لباسهای خود گذاشته تراکت اگر نزدیک فروشگاه پخش شود بازخورد خوبی برای کارفرما میتواند داشته باشد ولی برای اصناف دیگر ممکن است پخش تراکت دست به دست ، ایستاده بازخورد مناسبی نداشته باشد

پخش تراکت ایستاده جلو درب آموزشگاهها موسسات درصورتی که تراکت مربوط به آموزش باشد چنانچه به دست دانش آموزان داده شود توضیح مختصری درمورد تراکت گفته شود میتواند بازخورد مناسبی برای کارفرما داشته باشد .

پخش تراکت دست به دست ، ایستاده تراکت پخش کن میبایست ازنوع گفتار مناسبی برخوردار باشد تا ارتباط کلامی مناسبی بتواند جهت پخش تراکت بابازار هدف داشته باشد رنج سنی تراکت پخش کن میبایست مناسب پخش دست به دست  باشد بهدلیل اینکه تراکت پخش کن مدت زمان زیادی یکجا ایستاده وفشار زیادی متحمل میشود

پخش تراکت دست به دست جلو ایستگاههای مترو ویا وسایل نقلیه عمومی برحسب گفته کارفرما صورت میپذیرد که معمولا ریسکهایی دارد منجله اینکه ممکن است حراست مترو ایجاد مزاحمت کند ویا اینکه جلوگیری کند ازانجام کار تراکت پخش کن

متقاضیان پخش تراکت دست به دست ایستاده باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

پخش تراکت دستی
پخش تراکت دست به دست
پخش تراکت ایستاده در محل
پخش تراکت استاده
پخش تراکت جلو مجتمع تجاری
پخش تراکت جلو آموزشگاه
پخش تراکت اموزشی
پخش تراکت
پخش کارت ویزیت
پخش کاتالوگ
پخش کاتالوگ جلو موسسسه
پخش پوستر

.