• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

پخش تراکت سفارشی

پخش اوراق سفارشی

پخش پکیج های تبلیغاتی سفارشی

پخش کاتالوگ سفارشی

پخش سفارشی

پخش سفارشی تراکت تبلیغاتی ، اوراق تبلیغاتی حسب نیاز کارفرما درگروه تبلیغ کاران انجام میپذیرد .

پخش سفارشی تراکت ویا پکیجهای تبلیغاتی بداین صورت میباشد که کارفرما حسب بازارسنجی وبازار هدف پکیج تبلیغاتی خاصی طراحی نموده ادرسهای مشخص دارد و تراکت پخش کن میبایست به ادرسها مراجعه نموده وبا توضیحات خاصی پخش رابه نحو احسن انجام دهد .

پخش سفارشی اوراق تبلیغاتی به نیروی جوان تحصیل کرده با وجه مناسب خوب نیاز دارد تا بتواند پخش تراکت را به درستی انجام دهد ، گروه تبلیغ کاران باتوجه به رزومه کاری وپشتیبانه تجربه کاری مدیران سعی داشته بهترین و با دانش ترین نیروهای پخش را جذب نماید تا کار پخش تراکت و تبلیغات رابه بهترین نحو ممکن انجام دهند.

پخش سفارشی اوراق ، پخش سفارشی پکیجهای تبلیغاتی ریسک هایی دارد همانند اینکه ممکن است ادرسها نزدیک هم نبوده ومراکز پخش تراکت از هم دور باشند کارفرما میبایست طبق یک بازار سنجی مناسب مراکز پخش سفارشی رادر جدول اورده و سعی کند تا جایی که میشود مراکز نزدیک به هم باشند تاکار پخش تراکت ویا پخش سفارشی پکیجهای تبلیغاتی به درستی ودر مدت زمان کوتاهتری صورت پذیرد ، هرچه مراکز پخش نزدیکتر باشند از لحاظ مدت زمان طی شده که تراکت پخش باید بپیماید جهت رساندن اوراق ویا پکیج کمتر میباشد زمان وهزینه کمتری صرف پخش تراکت میشود.

پخش سفارشی اوراق صرفا برگه کاغذ ویا امثال اینها نیست ممکن است کارفرما سی دی های خاصی جهت  نمایشگاه خود درمحل شرکت ویا نمایشگاه بین المللی که قرار است برپا نماید تهیه کند میبایست ادرسها و مراکز پخش پکیج مشخص گردد و منطقه بندی شود تااینکه همکار پخش سفارشی زمان کمتری بانیروی کمتری صرف رساندن بسته ها به مراکز گذارد دراین موارد پخش سفارشی همکار پخش گروه تبلیغ کاران با مراجعه به مدیرمرکز خودرا همکار شرکتی که مقرر شده کار پخش سفارشی را انجام دهد معرفی مینماید توضیح تقریبا خاص وکاملی در مورد پکیج تبلیغاتی ارائه مینماید وپکیچ تبلیغاتی را تحویل مدیر مرکز داده اگر نیاز به  اخذ امضا ویا کارت مرکز باشد تمامی موارد به درستی صورت میگیرد و سعی میشود کار پخش سفارش تبلیغاتی به درستی انجام شود.  

متقاضیان تراکت داخل نایلون باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

پخش اوراق سفارشی
پخش اوراق تضمینی
پخش تراکت 100% تضمینی
پخش تراکت تضمینی
پخش تراکت سفارشی
پخش پکیجهای تبلیغاتی
پخش پکیج های سفارشی
پخش سی دی تبلیغاتی
پخش CD  
پخش کاتالوگ سفارشی
پخش کارت ویزیت سفارشی
پخش کارت ویزیت 100% تضمینی
پخش تضمینی
پخش سفارشی
تضمین کننده پخش
شرکت پخش پکیجهای سفارشی
نیروی پخش سفارشی
میخوام تبلیغاتم و پخش سفارشی کنم
پکیج تبلیغاتی دارم میخوام توسط شرکت معتبر پخش کنم
میخوام تراکت پخش کنم

پخش تراکت چسبی

پخش اوراق چسبی

پخش کارت ویزیت چسبی

پخش کاتالوگ چسبی

پخش پوستر چسبی

پخش تراکت تبلیغاتی چسبی ، پخش اوراق تبلیغاتی  چسبی ، پخش کارت ویزیت چسبی براساس بازار سنجی کارفرما درگروه تبلیغ کاران انجام میشود.

پخش تراکت چسبی ، پخش کارت ویزیت چسبی بهاین صورت میباشد که تراکت پخش کن تراکت تبلیغاتی رابه صورت تک چسب ویا دوچسب زیر زنگ منازل میچسباند هنگامی که صاحبخانه ویا افراد میخواهند وارد ساختمان شوند زنگ منزل مسکونی را میزنند تراکت چسبانده شده جلوه نمایی مینماید دیده میشود وخوانده میشود.

پخش تراکت تبلیغاتی به صورت تک چسب که معمولا برای تراکت  باسایز A5 صورت میپذیرد تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران تراکت تبلیغاتی را زیر زنگ منازل تک چسب میچسباند تا هنگام وزیدن باد تراکت تبلیغاتی حرکت نماید تا جلوه نمایی کند ودید بهتری داشته باشد حتی تراکت تبلیغاتی دورو به روش چسب تراکت زیر زنگ منازل به صورت تک چسب جوابگو میباشد.

چسب تراکت تبلیغاتی به صورت دو طرف چسب برای تراکت باسایز A4 ویا بزرگتر درگروه تبلیغ کاران صورت میپذیرد باتوجه به سنگینی تراکت تبلیغاتی میبایست چسب بیشتری مصرف شود تا تراکت تبلیغاتی مدت زمان بیشتری زیر زنگ منازل باشد.

چسب تراکت تبلیغاتی کارت ویزیت ویا اوراق تبلیغاتی درگروه تبلیغ کاران بداین صورت میباشد تراکت پخش کن باتوجه به نوع تراکت تبلیغاتی اندازه وزن تراکت وخواسته کارفرما براساس بازار هدف تمامی مسیرهارا به صورت رفت و برگشت تک چسب ویا دوچسب تراکت رازیر زنگ منازل چسبانده وابتدا وانتهای مسیر را با تراکت تبلیغاتی نشانه گذاری نموده تاکارفرما بتواند مسیرهای چسب تراکت متوجه باشد.

چسب تراکت تبلیغاتی کارت ویزیت براساس نحوه چسب ونوع خواسته کارفرما تقریبا هر1000 عدد تراکت دو عدد چسب نواری مورد استفاده میباشد.

تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران جهت چسباندن تراکت تبلیغاتی زیر زنگها ازچسب نواری کاغذی مرغوب استفاده مینماید تا تراکت تبلیغاتی کارفرما زمان بیشتری زیر زنگ منازل دیده شود.

چسباندن اوراق تبلیغاتی ویا چسب تراکت تبلیغاتی پلاک به پلاک ازروشهای مناسب درپخش تراکت تبلیغاتی میباشد به نحوی که به درستی این نوع پخش انجام شود معمولا باتوجه به نمای ساختمانهای مسکونی مدیران ساختمان ویا سرایدارهای ساختمانها اجازه چسب تراکت تبلیغاتی را زیر زنگ نمیدهند و تراکت کنده شده دورریز میشود ، گروه تبلیغ کاران باتوجه به کارگروه باتجربه خود نحوههای پخش تراکت مختلفی را برای مناطق مسکونی درنظر دارد تا پخش تراکت تبلیغاتی بابهترین بازخورد انجام شود بهترین پیشنهاد گروه تبلیغ کاران جهت مناطق مسکونی که مجتمع میباشند پخش تراکت نایلونی ویا نایلون گذاری تراکت تبلیغاتی میباشد که هم تراکت دورریز کمتری دارد وهم بازخورد مناسبتری دارد.

چسب کارت ویزیت زیر زنگ منازل معمولا کارت ویزیت زیر هرزنگ یک ویا نظر به تعداد طبقات مجتمع سه ، چهار عدد کارت ویزیت چسبانده میشود.

متقاضیان پخش تراکت چسبی باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

چسباندن تراکت زیر زنگ منازل
چسباندن تراکت پلاک به پلاک
چسب اوراق تبلیغاتی پلاک به پلاک
چسب تراکت زیر زنگ منازل
پخش چسبی کارت ویزیت
چسباندن کارت ویزیت
چسباندن تراکت A4
چسباندن اوراق A5
چسباندن پوستر
چسباندن پوستر تبلیغاتی
چسب پوستر
چسباندن پستر

پخش تراکت

پخش اوراق

پخش کارت ویزیت

پخش کاتالوگ

پخش پوستر

پخش پکیج تبلیغاتی

پخش تراکت تبلیغاتی ، پخش اوراق تبلیغاتی ، پخش کارت ویزیت ، پخش کاتالوگ ، پخش پوستر وپخش پکیج تبلیغاتی نحوه مناسبی جهت شناساندن خود به بازار ومصرف کننده میباشد در صورتی که پخش براساس استاندارد باشد.

پخش تراکت تبلیغاتی پخش تراکت رنگی یکی ازراههای پراستفاده مشتریان جهت معرفی خود به بازار کار میباشد به نوعی که کارفرما طراحی تراکت خودرا انجام میدهد چاپ و نشر تراکت انجام میگیرد جهت بازار هدف را مشخص مینماید و توسط نیروی پخش تراکت پخش میشود.

پخش تراکت تبلیغاتی عموما با توجه به اطلاع نداشتن کارفرما ویا عدم تجربه کاری کارفرما با مشکلات زیادی روبرو میشود همانند اینکه تراکت پخش کن اطلاعات کافی در مورد پخش ندارد وفکر میکند پروسه پخش یعنی فقط پخش اوراق رنگی ویا تراکت درصورتی که قبل ازپخش تراکت باید بازار سنجی صورت بپذیرد محدوده پخش مشخص شود نوع پخش باتوجه به بازار هدف مشخص شود و نیروی متعهد بادانش کافی جهت پخش استفاده شود تا ازپخش تراکت خود بازخورد مناسبی داشته باشید.

پخش تراکت رنگی باتوجه به صنف کارفرما نحوههای مختلفی دارد همانند

پخش تراکت دست به دست

پخش تراکت چسبی

پخش تراکت پلاک به پلاک

پخش تراکت ایستاده

پخش تراکت سفارشی

پخش تراکت نایلونی

پخش تراکت باتوجه به بازار هدف کارفرما میبایست تغییر کند مثلا چنانچه تراکت تبلیغاتی شما برای ارایشگاه است نظر به اینکه بازار هدف شما بانوان هستند نحوه پخش ایستاده درست به نظر نمیرسد یااینکه تراکت تبلیغاتی شما باشگاه ورزشی میباشد نحوه پخش پلاک به پلاک بازخورد مناسبی ندارد . گروه تبلیغ کاران باتوجه به نیروهای برجسته وباتجربه بازارسنجی رایگان برای کارفرما انجام میدهد و نحوه پخش تراکت صحیح را به کارفرما ارائه میدهد تاکارفرما از پخش تراکت خود نتیجه خوبی بدست بیاورد .

 

 

چاپ و توزیع تراکت تبلیغاتی خودرا راحت  ارزان مقرون به صرفه پخش نمایید  همچنین تاثیر گذار ترین راه انتخابی برای شناساندن خدمات خود جهت معرفی  به مصرف کننده پخش تراکت  میباشد همچنین درصورت پخش استاندارد میتوانید با مخاطب خود ارتباط مستقیم داشته باشی

پخش تراکت چنانچه بانیروی متخصص پخش صورت نپذیرد و پوشش کاملی جهت پخش انجام نشود ممکن است بازخورد مناسبی بابت پخش نداشته باشید

تصورات درباره تراکت تبلیغاتی

با گذشت سال های سال ازچاپ پخش تراکت تبلیغاتی با موضوعات مختلف همواره بین مردم وقتی صحبت از تراکت میشود فکر و ذهنشان به سمت تراکتهای سیاه و سفید همان تراکت های فوری هدایت می شودمنتها تبلیغ کاران با هزینه مشابه چاپ تراکتهای سیاه سفید تحول بزرگی در چاپ تراکتها انجام داده که حتی شما امروزه به سادگی و با کمی صرف هزینه بیشتر میتوانید تصاویر با کیفیت دیجیتال را به صورت تمام رنگی وبا کیفیت بالایی در بین عموم مردم جهت تبلیغات کسب و کار توزیع کنید

 تراکت  کوچک‌تر از سایز A4 این روز ها زیاد در مکان های عمومی  کوچه خیابان ها دیده می‌شود . مسلماً بارها تراکت رنگی دیده اید حتی برای کسب و کارتان استفاده نموده اید تراکت  تبلیغاتی یکی از ارزان‌ترین شیوه‌های تبلیغات با بازدهی بالا هستند زیرا در تعداد زیاد و به صورت مستقیم به دست مخاطب می‌رسند و در بازه زمانی مشخص محصول وخدماتی که شما ارائه می‌دهید تبلیغ می‌کنند تراکت تبلیغاتی  برخلاف سادگی شان براساس نحوه توزیع و استفاده یکی از مهم‌ترین پروسه‌های طراحی را برای ارائه تبلیغ مناسب و تأثیر گذاری بالا نیاز دارند و مستلزم مواردی بسیار برای ارائه یک تبلیغ تأثیر گذار هستند به صورت کلی می‌توان گفت هرچقدر تراکت تبلیغاتی شما از نظر گرافیکی پویاتر و زیباتر باشد تأثیر گذاری آ ن بر ذهن مخاطب بیشتر میباشد امروزه بسیار زیاد شده است تبلیغاتی که بر روی یک برگه کاغذ رنگی و با جوهر سیاه چاپ می‌شوند و به عنوان تراکت در سطح جامعه پخش می‌شوند

نکات طلایی در مورد پخش تراکت
بیشتری از کسب و کارها تمایل استفاده از روزنامه ویا مجلات را ندارند وبرای استفاده مکرر گرانقیمت میباشد.
اگر دوست دارید تراکت شما اثر گذار تر باشد باید چند نکته را رعایت کنید. نکات زیر بسیار ساده و ارزان قیمت میباشد
نوع کاغذ تراکت
استفاده نکردن کاغذ های نامرغوب پیشنهاد من به شما استفاده از کاغذ های  80 گرمی  است
طرح شما را واضحتر ونشان میدهد و رنگهای ان محونمیشود

طراحی تراکت رنگی

چنانچه تمایل شمابه تراکت رنگی نیست ولی قصددارید پیام شما گیرا باشد وهمچنین جلب توجه کندمیتواننید بخشی نکات ویا کلمات خودرا رنگی نمایید

نقش تیتر در تبلغات تراکت

تبلیغ عموما توسط یک تیتر شروع میشود اگر تیتر شما فقط یک کلمه تجاری باشد معمولا  خوانده نمیشود سعی کنید با کمی خلاقیت اقدام به یک تیتر مناسب کنید  مثال  یک اگهی نوشته بود  تا کی میخواهید پول بنزین بدهید 

پخش تراکت تبلیغاتی در دنیایی فیزیکی نیازمسلم به صبرو شکیبایی دارد اگر بوسیله یک نوبت پخش توقع پاسخگویی سریع دارید پس هیچگاه اقدام به پخش تراکت نکنید  

جهت داشتن تبلیغات تراکت مناسب اخذ نتیجه مناسب گروه تبلیغ کاران حاضر به همکاری جهت مشاوره مجری کارتبلیغات توزیع تراکت  شما میباشد

سعی کنید با برنامه پیش بروید تا بهترین تبلیغات را داشته باشید جهت گرفتن بهترین نتیجه سعی کنید به گفته های خود پایبند و متعهد باشید و نکات گفته شده را رعایت کنید

گروه تبلیغ کاران سعی داشته از همکاران تراکت پخش کنی بهره ببرد

تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران متعهد میباشد  اموزش دیده و با سابقه مفید کاری مومن و معتقد به دین اسلام بوده  با دانش و تحصیل کرده بوده  اشنایی کامل در مورد مسائل زیست محیطی  سن لازم جهت کار را دارا میباشند

تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران متعد بوده کار خود را به نحو احسن طی نقشه راهی که مشخص شده انجام دهد و سعی در رضایت گروه تبلیغ کاران و کارفرما دارد

گروه تبلیغ کاران هر هفته جهت بالا بردن راندمان کاری تراکت پخش کن کلاس اموزشی گذاشته و متد روز جهت بهتر پخش شدن تراکت و اوراق کارفرما را اموزش داده تا تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران راندمان بالایی داشته  باشد

ترکت پخش کن گروه تبلیغ کاران با برگه گزارش کارکه اطلاعات شخص حقیقی حوقی نام برند داخلش ثبت شده خدمت میرسد ساعت ورود ثبت میشود نوع پخش توضیح داده میشود ، تراکت پخش کن موظف میباشد شش ساعت کاری همکاری لازم بابت پخش تراکت راانجام دهد داخل برگه گزارش کار نوع عملکرد خورا ثبت میکند پایان کار جهت تایید گزارش کار خود به کارفرما مراجعه نموده تا روند پخش را ثبت و پیگیری کنند.

متقاضیان پخش تراکت معمولا درفضای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین زیر بدنبال تراکت پخش کن میگردنند
تراکت پخش کن متعهد
تراکت پخش کن با وجدان کاری
تراکت پخش کن
اوراق پخش کن
پخش تراکت
پخش اوراق تبلیغاتی
پخش کارت ویزیت
کارت پخش کن
پخش سفارشی
پخش پوستر
پوستر پخش کن
پخش کاتالوگ
کاتالوگ پخش کن
پخش کننده ماهر تبلیغاتی

 

پخش تراکت دست به دست

پخش تراکت ایستاده

پخش تراکت دست به دست ، پخش اوراق دست به دست ، بداین صورت میباشدکه تراکت پخش کن گروه تبلیغ کاران نظربه بازار سنجی محدوده میدانی خاصی پیشبینی کرده براساس نوع پخش تراکت پخش کن دست به دست تراکت راپخش میکند . معمولا پخش تراکت دست به دست براساس بازار سنجی مشتری انجام میشود وبرای اصناف خاصی مانند آموزشگاههای زبان خارجی  البسه فروشها جلو فروشگاه تجاری ومانند اینها صورت میپذیرد .

پخش تراکت دست به دست بهاین صورت میباشد تراکت پخش کن محدوده مشخصی برای پخش تعیین میکند که این محدوده توسط کارفرما ویا گروه تبلیغ کاران براساس بازار سنجی مشخص میشود تراکت پخش کن درهمان محدوده میدانی مشخص کار پخش تراکت را انجام میدهد ممکن است پشتیبان تراکت پخش کن حین نظارت برکار تراکت پخش کن بهاین نتیجه برسد که محدوده مشخص شده جهت پخش تراکت باتوجه به تراکم جمعیت مناسب نبوده محدوده پخش تراکت راتغییر دهد . پخش تراکت دست به دست ریسکهایی دارد منجله اینکه معمولا افرادی که تراکت رادریافت میکنند اوراق پخش خوانده نمیشود دورریز زیادی دارد ویا اینکه افراد روی دلسوزی تراکت دریافت میکنند مسافتی طی میکنند تراکت پخش شده راروی زمین می اندازند هنگامی که فروشگاه البسه فروشی تخفیف ویژه روی لباسهای خود گذاشته تراکت اگر نزدیک فروشگاه پخش شود بازخورد خوبی برای کارفرما میتواند داشته باشد ولی برای اصناف دیگر ممکن است پخش تراکت دست به دست ، ایستاده بازخورد مناسبی نداشته باشد

پخش تراکت ایستاده جلو درب آموزشگاهها موسسات درصورتی که تراکت مربوط به آموزش باشد چنانچه به دست دانش آموزان داده شود توضیح مختصری درمورد تراکت گفته شود میتواند بازخورد مناسبی برای کارفرما داشته باشد .

پخش تراکت دست به دست ، ایستاده تراکت پخش کن میبایست ازنوع گفتار مناسبی برخوردار باشد تا ارتباط کلامی مناسبی بتواند جهت پخش تراکت بابازار هدف داشته باشد رنج سنی تراکت پخش کن میبایست مناسب پخش دست به دست  باشد بهدلیل اینکه تراکت پخش کن مدت زمان زیادی یکجا ایستاده وفشار زیادی متحمل میشود

پخش تراکت دست به دست جلو ایستگاههای مترو ویا وسایل نقلیه عمومی برحسب گفته کارفرما صورت میپذیرد که معمولا ریسکهایی دارد منجله اینکه ممکن است حراست مترو ایجاد مزاحمت کند ویا اینکه جلوگیری کند ازانجام کار تراکت پخش کن

متقاضیان پخش تراکت دست به دست ایستاده باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

پخش تراکت دستی
پخش تراکت دست به دست
پخش تراکت ایستاده در محل
پخش تراکت استاده
پخش تراکت جلو مجتمع تجاری
پخش تراکت جلو آموزشگاه
پخش تراکت اموزشی
پخش تراکت
پخش کارت ویزیت
پخش کاتالوگ
پخش کاتالوگ جلو موسسسه
پخش پوستر

.

پخش تراکت پلاک به پلاک

پخش تراکت پلاک به پلاک بدین صورت میباشدکه مشتری نظربه بازارسنجی و برنامه پخش محدوده میدانی خاصی راپیش بینی کرده و همکار پخش تراکت طبق برنامه مشتری جهت اجرای توزیع اوراق تبلیاتی مشخص نموده کار پخش تراکت را انجام میدهد

پخش تراکت ( پخش اوراق تبلیغاتی پخش کارت ویزیت ) پلاک به پلاک دوصورت انجام میپذیرد

پخش تراکت لای درب منازل: تراکت پخش کن تراکت هارا لای درب منازل میگذارد. روش پخش تراکت لای درب منازل معمولا بازخورد مناسبی ندارد چون صاحبخانه هنگام باز کردن درب تراکت روی زمین افتاده و معمولا کسی تراکت ریخته شده روی زمین رابرنمیدارددر روش توزیع تراکت درب منازل،  تراکت دورریززیادی دارد گروه تبلیغ کاران پخش تراکت درب خانه راپیشنهاد نمیکند

پخش تراکت پلاک به پلاک زیر زنگ منازل چسب شود نحوه بهتری نسبت به روش قبلی میباشد روش کار اینصورت میباشد همکار پخش تراکت اوراق تبلیغاتی رازیر زنگ منازل مسکونی توسط چسب کاغذی میچسباند صاحب خانه هنگاهیکه جهت ورودبه منزل اقدام نماید اوراق تبلیغاتی رامشاهده مینماید بازخورد بهتری دارداین نوع پخش ریسکهایی دارد دراین نوع پخش ممکن است صاحب ویا مدیر مجتمع مسکونی اوراق تبلیغاتی رابه لحاظ اینکه وجهه نمای ساختمان راخراب کرده بکند اوراق تبلیغاتی خوانده نمیشود دور روز دارد ویااینکه امروزه بیشترمنازل مسکونی مجتمع بوده تمامی تراکتها ازطریق پخش تراکت منزل به منزل داخل تمام منازل مسکونی نمیرود

زیر مجموعه ها