• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

معرفی گروه

معرفی گروه

طراحی و اجرای طرح های مارکتینگی دارای حوزه وسیعی بوده و همین وسعت مارا براین داشت تابا انرژی مضاعف کارخود راادامه بدهیم. کیفیت بالای خدمات ما و الطاف بی شائبه ی مشتریان باعث رونق گروه کاری ماشد. گروه تبلیغ کاران درحال حاضر بابالاترین ظرفیتهای کاری و تخصصی خود پله های ترقی میپیماید. بارشد تکنولوژی و ورود ابزارهای مختلف تبلیغاتی جدید و نوین ، نوید جدیدی بود برای گروه تبلیغ کاران تابابکارگیری ابزارها و ایده های جدید متقاضیان طرحهای تبلیغاتی خودرا شگفت زده کند.

گروه تخصصی تبلیغ کاران باعنایات الهی و همت کارشناسان متخصص درانواع حوزه مانند طراحی و ایده پردازی مارکتینگ ، چاپ و انتشار ، پخش تراکت باروشهای مختلف و اثربخش ، نصب بنر ، تکنیکهای ارسال SMS ، طراحی وب سایت و طراحی و اجرای طرحهای بازاریابی و . . .  درسال 1392 شروع بکار کرد.

طراحی تراکت ، پخش تراکت درانواع روشهای مختلف ، چاپ و انتشار اوراق مشارکتی ، طراحی وچاپ و نصب بنر ، طراحی و پشتیبانی وب سایت ، ارسال SMS و... ازبیشترین درخواستهای مشتریان مابوده. برهمین اساس تمرکز مابرمبنای بالاترین درخواست مشتریان کلیدی بوده و هست.

بااتکال برخداوند متعال و اعتماد مشتریان و همت و اعتقاد خودمان مبنی برارائه ی خدمات بابالاترین کیفیت امیداست جایگاه خودرا در عرصه تبلیغات مستحکم کرده و روزبروز بردانش خود بیافزاییم.