• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

پخش تراکت پخش تراکت تبلیغاتی

پخش تراکت

پخش پوستر
پخش سفارشی

پخش نایلونی

پخش تراکت ایستاده

پخش تراکت چسبی

پخش تراکت دست به دست

پخش کارت ویزیت

پخش تراکت تبلیغاتی

پخش اوراق رنگی

پخش تراکت رنگی

پخش تراکت سیاه سفید

پخش تراکت ، پخش پوستر ، پخش کارت ویزیت ، پخش نایلکسی ، پخش چسبی ، پخش سفارشی  وانواع پخش خودرابه با خیالی راحت بابت پخش استانداردبا کادری مجرب متعهد وآموزش دیده توسط گروه تبلیغ کاران صورت میپذیرد . لازم بهذکر میباشد گروه تبلیغ کاران باتهیه گزارش ازروند پخش خوداین اطمینان رابه کارفرما میدهد که روال پخش خیلی دقیق و مطمئن صورت میپذیرد . 

پخش تراکت تبلیغاتی رنگی باچسب نواری کاغذی 2 سانتی متری با طول 30 متر چسبیده میشود .

پخش تراکت با چسب نواری شرکت تبلیغ کاران صورت میپذیرد کهاز چسبندگی خوبی برخوردار بوده تقریبا یک چسب نوار جهت چسباندن 500 عدد تراکت آ5  تک چسب یک رول کامل مصرف میشود درصورتی که تراکت تبلیغاتی آ4 باشد ودوچسب چسبیده شود بابت هر 400 عدد تراکت رنگی یک رول چسب مصرف میشود باید موضوع توجه کرد تراکت تبلیغاتی آ4 بهدلیل اینکه بزرگتر بوده وزن سنگین تری دارد وباید با دوچسب بالای تراکت چسبیده شود تااستقامت بیشتری داشته باشد وتراکت تبلیغاتی مشتری زمان بیشتری زیر زنگ بماند.

پخش تراکت تبلیغاتی باچسب نواری مشکلاتی دارد از لحاظ اینکه ممکن است هنگامی که زیر زنگ تراکت چسب میشود سرایدار مجتمع تراکت تبلیغاتی مشتری را بکند و تراکت دورریز داشته باشد ویا اینکه ممکن میباشد به علت برودت هوا وسرمای زیاد ویا بلعکس چسب نواری استقامت کمتری داشته باشد دراین صورت تراکت پخش کن مجبور است برای اینکه تراکت مدت زمان بیشتری دردید عموم باشد از چسب بیشتری استفاده نماید.

پخش تراکت تبلیغاتی با چسب نواری ممکن است مشکلات دیگری برای کارفرما داشته باشد همانند منطقه پخش تراکت تبلیغاتی ٍ؛ مناطق بالای تهران اکثرا مجتمع مسکونی بوده وتراکم منازل مسکونی کمتر بوده که کار پخش تراکت دراین مناطق سختتر میباشد تراکت تبلیغاتی کمتری پخش میگردد وممکن است بازخورد کمتری داشته باشد پیشنهاد گروه تبلیغ کاران برای این مناطق پخش تراکت نایلونی میباشد .

پخش تراکت نایلونی درمناطقی که تراکم منازل مسکونی کمتر وبیشتر مجتمع نشین میباشند بازخورد بهتری جهت بهتر دیده شدن تراکت تبلیغاتی کارفرما دارا میباشد.
پخش پوستر تبلیغاتی  آ3 در گروه تبلیغ کاران با چسب سیلیکونی ( چسب سیریش اسپری ) انجام میشود چسب سیلیکونی ازاستقامت بالایی برخوردار بوده و جهت چسباندن پوستر تبلیغاتی کارفرما به وسیله تراکت پخش کن انجام میشود .
پخش پوستر تبلیغاتی به وسیله چسب سیلکونی درگروه تبلیغ کاران توسط تراکت پخش کن گروه به بهترین نحو ممکن صورت میپذیرد . از مشکلات پخش پوستر تبلیغاتی میتوان برشمرد که ممکن است زیبا سازی شهر جهت پخش پوستر ویا چسباندن پوستر تبلیغاتی ممانعت کند ازکار تراکت پخش کن .
پخش پوستر تبلیغاتی باچسب نواری هم صورت  میپذیرد که گروه تبلیغ کاران این پیشنهاد را به کارفرما نمیدهد  به دلیل اینکه پوستر وزن سنگینتری دارد و ممکن است  پخش پوستر باچسب نواری استقامت لازمه را نداشته باشد معمولا جهت چسباندن پوستر تبلیغاتی باچسب نواری تعداد چهار عدد چسب برای500 عدد پوستر تبلیغاتی استفاده میشود.

متقاضیان پخش  تراکت رنگی  باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

پخش تراکت رنگی
پخش استاندارد
پخش تراکت
تراکت سیاه سفید
تراکت رنگی
پخش تراکت چسبی
پخش پوستر
پخش کاتالوگ
پخش کارت ویزیت
پخش لیبل
چسباندن لیبل روی زمین
پخش تراکت سفارشی