• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

چاپ تراکت – چاپ تراکت فوری – چاپ اوراق تبلیغاتی ارزان – چاپ تراکت ارزان

                                                                                               913                                                      

 

چاپ تراکت – چاپ تراکت فوری – چاپ اوراق تبلیغاتی ارزان – چاپ تراکت ارزان

مقدمه :

چاپ وتعریف چاپ ، چاپ رادراصطلاح انتقال مطلب شامل نوشته تصاویر اعداد وعلائم بروی یک حامل فرم و انتقال جهت سطح چاپ شونده همچنین تکثیر جهت شمارگان زیاد گویند .

چاپخانه  وتعریف چاپخانه ، چاپخانه محل چاپ اوراق ، چاپخانه موسسه مجتمع ویا کارگاهی میباشد جهت انجام کارهای چاپی همانند چاپ کتاب ، چاپ نشریات ، چاپ تراکت ، چاپ کارت ویزیت ، چاپ کاتالوگ و... امروزه چاپ بعنوان کار مهم صنعتی درنظر گرفته میشود ، بخش اساسی صنعت نشر همچنین بخش مهمی ازفعالیتهای اداری همچنین حکومتی رانیز شامل میگردد .

چاپ دراصطلاح : بعمل ، فن همچنین صنعت تکثیر صورت همانند رقمها ، عکسها ، نوشتهها و... بوسیله گذاردن اثر نقشها برروی پارچه همچنین کاغذ یاموارد دیگر میباشد بویژه چاپ کاغذ همانند چاپ روزنامه ، چاپ کتاب ، چاپ تراکت ، چاپ اوراق تبلیغاتی .

چاپ ازنظر لغتنامه دهخدا : عملی است ازروی نوشته چند نسخه شبیه بهمرا تهیه نمود

چاپ انظر فرهنگ فارسی معین : نقش کردن نوشتهها وتصاویرروی کاغذ بوسیله ی ماشین ویژه اینکار

چاپ ازنظر فرهنگ لغت عمید : تکثیروتولید نوشته بتعداد زیاد ،  نقش کردن تصویرویا نوشته بروی کاغذ ویا پارچه، تولید وانتقال فیلم بروی کاغذ عکاسی

تاریخچه چاپ درایران بپنج قرن قبل میلاد زمان پادشهان هخامنشی برمیگردد ، هخامنشیان جهت مهرهای سلطنتی جهت تاکید احکام سلطنتی ازچاپ استفاده میکردند . ورود واژه چاپ بزمان مغول میرسد زمانیکه مغولها جهت چاپ بروی کاغذ بعنوان پول ازآن استفاده مینمودند عده‌ای نیز معتقدند واژه چاپ همان چهاب ویا چهابه هست درزبان هندی بمفهوم مهری جهت نقش بروی پارچه. بظن برخی، لغات چاپ و چاپخانه ازهمین دوره وارد زبان فارسی شده واصل آن ازچاو همچنین چاوخانه گرفته شده هست.

چاپ درایران نخسین باردوره صفویان توسط ارامنه صورت پذیرفت کشیشیان جلفای اصفهان متون دعا همچنین ذکرهای مسیحیان راچاپ وارائه میدادند

چاپ وپخش اوراق تبلیغاتی توسط نادرشاه افشار انجام شد نادرشاه جزوههایی بزبان فارسی لاتین همچنین عربی چاپ همچنین پخش نمود . دردوران ولایت عهدی عباس میرزای نایب السلطنه صنعت چاپ بصورت رسمی کارخودرا درایران آغاز نمود وی نبود اطلاعات بویژه کتاب راعامل اصلی عقب ماندگی ایران بشمار آورد وصنعت چاپ راراهی جهت هموارسازی پیشرفت وآبادانی کشور می دانست درقرن بیستم میلادی چاپ اوراق تبلیغاتی ( چاپ تراکت ) سرعت بسیار بالایی پیدا کرد امروز مخصوصا درتهران چاپ تراکت عمده کارچاپخانه چاپ تراکت ، چاپ کارت ویزیت همچنین پخش تراکت ، پخش کارت ویزیت باتوجه بمقرون بصرفه بودن جهت تبلیغات بین کارفرمایان مورد استقبال گسترده قرار گرفته هست .

چاپ تراکت :

چاپ تراکت نوعی تبلیغات تکثیری میباشد با عمری کوتاه ، جهت بیان خبر ویا آگاهی دادن موضوعی درمدت زمان معلوم بابیانی مستقیم ، بدون واسطه ، جهت معرفی و ترغیب مخاطب بجهت استفاده ازخدمات همچنین اقلام مورد نظر ، بصورتیکه خبر وآگهی درج شده ، نوید تحول ، خبر مهم ویا جهش درفعالیت رادارا میباشد .  

چاپ تراکت غالباً بابیان تصویری همچنین نوشتاری بصورت چهار رنگ همچنین فاقد پیوست میباشند تراکت جهت چاپ اندازه ، ابعاد استاندارد نیزدارا میباشد.

چاپ تراکت رامعمولا گالری ، موسسه تجاری ، فرهنگی ، رستوران ؛ فست فود ویا غیره ، پس ازانجام فعالیتهای روزمره همچنین همیشگی، جهت تغییر، تحول درروند عملکرد خود اقدام به چاپ و تکثیر تراکت می نماید تااعلام کند شیوه عملکرد همچنین فعالیت آن واحددر مدت زمان معلوم تغییر کرده هست .بصورت مثال : خبرافتتاحیه موسسه جدید باگرایش بحرفه جدید ، ویا خبر ازحراج فصلی درمدت زمان خاص ، معلوم ، رویداد ویا فراخوان شرکت درمیتینگ ، مسابقه ،وجشنوارههای هنری  ویا هررویداد دیگری کنیاز بمعرفی ازجهش فکری وروند کاری داشته باشد.

ویژگی های تراکت :

تراکت همچنین ویژگی تراکت می توان به موارد زیر اشاره کرد .

تراکت ارزانترین شکل تبلیغات هست .
تراکت براحتی بامخاطب خود ارتباط برقرار میکند .
تراکت بدلیل اینکه توزیع مستقیم میشود طیف گسترده ای ازافراد جامعه می توانند بهره ببرند

تراکت قابل حمل بوده ،می توان آنرادرفرصتهای مناسب مطالعه و بررسی کرد .
تراکت ابعاد استاندارد کاغذ آنطوری انتخاب شده هست ، چاپ و تکثیر تراکت اسراف نمی شود .
یک تراکت خوب موارد زیر را دارا می باشد :

یقیناً بدانید تراکت چه چیزی می خواهد بمخاطبین انتقال دهد .

کاملاً مطالب درج شده در تراکت رابصورت واضح همچنین روشن بیان کند .

بتواند مخاطب خودرا ترغیب همچنین تشویق بموضوعات تراکت کند .

ارتباط صحیح همچنین پیوستگی ، هماهنگی بین تصاویرومتن برقرارباشد.
اولین نگاه مخاطب ، اورا واداربپیگیری ، جهت خواندن خبر تراکت کند .

تراکت خودرا چطور طراحی کنیم :

فواصل نوشتاری مندرج در تراکت ،بصورت صفحه آرایی تعریف شده باشد

غالباً صفحه روی تراکت عناوینی همانند : نام واحد ویا مرکز مورد نظر ومعرفی فعالیتهای او وهمچنین امتیازات هماننداولین تولید کننده ، تنها موًسسه ، ویا استاندارد ایزو بمناسبت روز افتتاح نمایشگاه ویک گالری وغیره   

زمان ـ آدرس ـ تلفن ـ فکس ـ ایمیل ، بروی صفحه اول تراکت درج شود همچنین  قسمت پشت صفحه توضیحات دررابطه باموارد ثبت تراکت و شرح تحول ذکر می شود.
تراکت نوعی اوراق تبلیغاتی میباشد ، بسته بطرح ، نوع ، جنس همچنین سایز دید بصری مناسبی دارا میباشد

تبلیغات توسط تراکت  تقریبا رایجترین تبلیغات می باشد که درسراسر دنیا انجام میگردد وبازخورد سریع وقابل توجهی نیز دارا میباشد.

نکات ضروری جهت طراحی تراکت مزمون متن ونوع طراحی تراکت میباشد ، بیننده را بخواندن مطالب داخل تراکت ترقیب نمائید.

چاپ تراکت همچنین پخش تراکت میبایست دوره ای وبصورت متداول توسط کارفرمایان صورت بپذیرد تابازخورد مناسبی داشته باشد پس بهمین لحاظ چاپ تراکت ارزان ازنیازهای روزمره کافرمایان میباشد تابتوانند تراکت ارزان همچنین تراکت باتیراژ بالا چاپ کنند پخش تراکت توسط ناظرین ویژه براساس استاندارد ایزو9001 نیاز مبرم متقاضیان چاپ همچنین پخش تراکت میباشد . گروه تبلیغ کاران توانسته بحول وقوه الهی باتوجه بتجربه چندین ساله دربخش تبلیغات به این مهم دست پیدا کند همچنین تقدیرنامههایی ازشرکتهای ذی ربط دریافت نماید  .

متقاضیان محترم جهت چاپ فوری همچنین ارزان تراکت ، اوراق تبلیغاتی طی سرچ سایتهای مجازی همانند www.google.com بدنبال اهداف ذیل هستند :

چاپ تراکت ارزان , چاپ تراکت فوری , چاپ تراکت رنگی , چاپ تراکت سیاه و سفید , چاپ تراکت درتیراژ بالا ، طراحی و چاپ تراکت ارزان , چاپ تراکت باقیمت مناسب , طراحی رایگان تراکت , طرح لایه باز تراکت , چطور تراکت طراحی کنم ؟  , کجا تراکت ارزان چاپ کنم ؟ , تراکت ارزان و فوری کجا چاپ میکنند , پخش تراکت ارزان

مقالات مفید :

طراحی تراکت – چاپ فوری تراکت – نشر تراکت

تراکت , چاپ تراکت , چاپ تراکت فوری , پخش تراکت فوری

چاپ رنگی تراکت فوری و ارزان

چاپ تراکت تبلیغ کاران

گواهینامه ایزو

ایزو چیست

چاپ لیبل

چاپ برچسب

پخش تراکت درتهران

لینکهای مرتبط :

www.TKARAN.IR

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

WWW.VARZESH3.COM

WWW.SHAHREHKABAR.COM