• info@tkaran.ir

  • شماره تماس :۵۵۹۷۱۰۳۶-۰۲۱ ----- ۵۵۹۵۲۸۵۳-۰۲۱

  • ساعت کاری و پاسخگویی :شبانه روزی

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001

ISO 9001

اخذ راحت گواهینامه ایزو

ایزو 9001

انواع ایزو

گواهینامه OHSAS18001

گواهینامه OHSAS18001

گواهینامه ISO14001

گواهینامهISO10001

گواهینامه ISO10002

گواهینامه ISO10004

گواهینامه ISO22000  

گواهینامه ایزو 22000  

گواهینامه HACCP

گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ISO/TS 29001

گواهینامه ISO27001

اخذ گواهینامه ایزو راحت باکمترین هزینه درمرکز تبلیغ کاران به راحتی امکان پذیر میباشد

اخذ گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001  ) مدیریت کیفیت تضمین کیفیت با تبلیغ کاران

ایزو 9001 چیست ؟

ISO9001 چیست ؟

ISO9001:2015

ایزو 9001 ( ISO9001 ) یکی ازسری استاندارهای ایزو9000 میباشد که جهت مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت بیان شده است .

اخذ گواهینامه ایزو9001 میتواند جهت پیشرفت سازمانها ، ارگانها ، اصناف مختلف جهت بالابردن راندمان کاری به کار برد به صورتی که باداشتن استاندارد ایزو9001 وپیاده سازی ایزو9001 کارفرما میتواند باتوجه به مشخص شدن شرح وظایف نیروهای خود وتعریف شرح وظایف کارمندان ویا کارگران هم کارفرما بداند نیروی خود میبایست در طی ساعت کاری چه اموری را پیش ببرد وهم نیرو میداند امور مربوط به کار خود چه میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو9001 (ISO9001 ) راحت وآسان توسط متخصصان و کارشناسان گروه تبلیغ کاران صورت میپذیرد بداین صورت باتماس شما همکاران شرکت فرم مخصوص جهت گواهینامه ایزو را پر نموده فرم اخذ گواهینامه ایزو ( ISO ) رابه کارشناسان شرکت ارجاء داده ودر پیاده سازی استاندارها جهت اخذ گواهینامه ایزو باشما تماس حاصل میفرمایند .

اخذ گواهینامه ایزوISO به راحتی وبدون حضور کارفرما در ایران امکان پذیر میباشد که باتوجه به حجم سازمان تعداد پرسنل وفرایند شرکت نحوه اخذ گواهینامه ایزو9001 متفاوت میباشد .

ایزو9001 ISO9001   ویا سیستم مدیریت کیفیت همانطورکه پیداست روش واستانداردی جهت مدیریت کیفیت سازمان ، فرایند سازمانی میباشد .

اخذ گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001 ) درهرشرکتی الزاما تعریف کیفیت محصول ویا خدمات ندارد ، درصورتی که سه فاکتور مدیریت فرایند ورودی فرایند پردازش وفرایند رضایت مندی مشتریان درنظر بگیریم قائدتا محصول باکیفیتی هم خواهیم داشت منتها نباید به اشتباه سیستم مدیریت کیفیت رابا کنترل کیفیت محصول اشتباه گرفت .

گرفتن گواهینامه ایزو9001 (ISO9001  )    مستلزم مهندسی سازمان شناسایی فرایند اجرای فرایندو بهبود مستمر در جهت رشد کیفیت فرآیندها میباشد.

گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001 ) به نوعی پایه ی ( مادر ) تمامی استانداردها میباشد و جهت اخذ استانداردهای دیگر بهتر میباشد ابتدا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001  ) رادریافت نمود سپس جهت اخذ دیگر گواهینامه ها مربوط به صنعت خود اقدام نمایید .

گرفتن گواهینامه ایزو9001  ( ISO9001  ) در گوگل به نام های ذیل جستجو میگردد :

اخذ ایزو9001
گرفتن ایزو 9001
اخذ ایزو سریع
اخذ گواهینامه ایزو ارزان
اخذ گواهینامه ایزو درکوتاهترین زمان ممکن
اخذ ایزو9001 ارزان ودرکوتاهترین زمان ممکن
قیمت گواهینامه ایزو9001
استعلام قیمت ISO
زمان دریافت ایزو9001
گواهینامه ایزو
شرایط اخذ گواهینامه ایزو
مراحل اخذ ایزو
مراحل اخذ ISO
مدرک ایزو معتبر
گواهینامه ISO معتبر از کجا بگیرم
ایزو مورد تایید مرکز ملی صلاحیت ایران
گواهینامه ایزو مورد تایید کارفرما